[1902. 1. maj. ] Torsdag. [København?]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Torsdag.

Ja, kære Nansen, saa rejser jeg da endelig iaften. Jeg har ikke kunnet før paa Grund af Bronchit.

Vil du skrive Hegel[1]s Adresse op paa et Papir, at jeg kan gøre dem Visit, hvis de da endnu er i Paris.

Mange Hilsener og al min Tak

fra H.B.