1902. 9. maj. [fredag]. Hørsholm


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Hørsholm. 9.5.1902.

Kære Nansen.

Vil du være saa elskværdig at sende Pengene herud, naar du har modtaget dette. Tjeneren bliver saa umaadelig længe i Byen, naar jeg sender ham afsted.

Her er hundekoldt.

Din hengivne

H.B.