[1902. 1. december. ] Mandag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Mandag.

Kære Nansen!

Det er godt nok, at Baron Rosenkrantz[1] løber med baade min Moder[2] og mig. Men jeg maa jo dog vide, hvilket af Billederne I bruger, thi jeg maa dog skrive forskelligt til de to Billeder. Giv derfor, "brave Ravne-Fader" Rasmussen[3] Besked.

Din

H.B.