[1902. 24. december, onsdag], Juleaften. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Juleaften.

Kære Nansen.

Min hjerteligste Tak – min oprigtigste, det forsikrer jeg dig – for al din Hjælpsomhed imod mig. Tak.

Naar jeg ikke sendte Manuskript[1] igaar, da var Grunden kun den, at Hr. Houmark[2], hvem jeg dikterer Bogen, har været syg. Men inden Nytaar faar I en Bunke.

Disse Blomster vil din Kone[3] vel nok modtage fra mig. Jeg skriver imorgen til hende.

En lykkelig, en helt lykkelig Jul for dig for Dine.

Herman.