[1903. 00,] Lørdag.


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Lørdag.

Kære Nansen!

Maaske gaar "Ravnene" ikke godt. Jeg ved det jo ikke. Men hvis det er Tilfældet, skyldes det den Omstændighed at "Sommerglæder" kom først og er lysere. Thi "Ravnene" er dog meget bedre og vil nok vinde frem med Tiden.

Vedlagde, fortrolige Tal viser Dig Salget af "Sommerglæder".

Din

Herman B.