1903. 18. marts. [onsdag]. [København]


Fra Peter Nansen til Herman Bang

18/3 1903

Kære Ven!

I Anledning af Betty[1]s Fødselsdag imorgen improviserer vi et Aftenselskab. Det vilde glæde os meget, om Du vilde komme med.

Ved 9 Tiden samles Banden.

Har Karl Larsen[2] sendt Dig Bud om, at Sagen med Schubothe gaar i Orden? Jeg synes, baade Du og vi kan være tilfredse med Arrangementet.

Din Artikel idag[3] er i Sandhed straalende.

Din P.N.