1903, 26. Juni [fredag] . Marienlyst, ved Helsingør


Fra Herman Bang til Christian Houmark

Anledningen var ingen.

Men min Broders frygtelige Død[1] forværrede min Tilstand.

Kom straks

Herman Bang