1904. 24. marts. [torsdag]. Kolding


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Da jeg ikke har faaet Korrektur paa Smudstitlen[1] og ikke husker om der i mit Manuskript fandtes en Tilegnelse til Prinsesse Marie, beder jeg Dig, hvis den findes, at udtage den. Den maa ikke staa i Bogen. Dels kunde Romanens Tendens mulig skade Prinsessen ved det kronprinselige Hof[2]. Dels vil jeg, at Mikael udkommer uden noget som helst, der kan se ud som Reklame. Jeg stoler paa, at det sker, som jeg ønsker.

Herman Bang.