1904. 7. maj. [lørdag]. Nakskov


Fra Herman Bang til Betty Nansen

Hjertelig til Lykke. Med denne Dag[1] er den nye Form for Velgørenhed funden.

Herman Bang