1904. 31. december. [lørdag]. København


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Endnu en gang vil jeg ønske Jer begge et godt nytaar i det inderlige haab at hvad der end kunde glippe i aaret i det mindste jeg intet øjeblik maa skuffe Jeres venskab

Herman