1905, 10. Januar [tirsdag] . Kjellerup, Jylland


Fra Herman Bang til Christian Houmark

Kjellerup. Tirsdag.

Fra dette ukendte Sted midt i det inderste Jylland ‒ en Hilsen.

H.