1907, 1. September [søndag] . Berlin


Fra Herman Bang til Olga Dahl

Min kære Ven.

Jeg haaber da, De fik Brevet, som jeg skrev paa Deres Fødselsdag. Saa mange gode Hilsener.

H. B

Dette er vor Nabogade. Min egen er der intet Billede af. Men den ene ligner den anden.[A]

A. Dette er vor Nabogade. Min egen er der intet Billede af. Men den ene ligner den anden.] Disse ord har Bang skrevet på postkortets billedside.