1907, 8. September [søndag] . Berlin


Fra Herman Bang til Olga Dahl

Min kære Ven.

Tak for Deres Kort. Ja, disse Dage er strenge ‒ strengere end nogen véd. Men netop da maa man jo ranke sin Ryg....

Jeg er vant dertil.

Herman.