1907, 13. September [fredag] . Berlin


Fra Herman Bang til Olga Dahl

Min Ven.

Ja, nu er vi her[1]. Og alt er i Orden. Nu skal kun Arbejdet optages igen. »Vandmøllen« maa før jo aldrig gaa i Staa. Fru H-st[2] glæder sig nu til »at dele Hyggen i det rare Hjem«. ‒ ‒ Naa.

Jeg har det nogenlunde. Deres Ven

H. B.