1907, 15. September [søndag] . Berlin


Fra Herman Bang til Olga Dahl

Min kære Ven.

Alt gaaer nu atter i sin Gænge og jeg sidder atter ved det Skrivebord, som jeg aldrig forlader ‒ ‒

Lejligheden er henrivende, som paa en gammel Herregaard. Skrev jeg min Adresse:

Fasanenstrasse 58

Berlin. W.

Deres Ven

H. B.