1908, 10. Januar [fredag] . Berlin


Fra Herman Bang til Olga Dahl

Min kære Ven.

De er saa taus. Hvordan staar alt til?

Altid Deres Ven

Herman Bang.