1908. 14. januar. [tirsdag]. Breslau/Wroclaw


Fra Herman Bang til Betty Nansen

Min Ven.

Sukces'en her var overordenlig. Byen har 500,000 Indbyggere.

Herman.