1908, 16. Januar [torsdag] . Wien


Fra Herman Bang til Olga Dahl

Min Ven.

Dette er Domen i Breslau[1]. Nu er jeg i Wien. Og jeg er uendelig trist tilmode. Bladene strømmer over med mit »Mesterskab« og hvert Ord, de skriver, øger mit bitre Mismod.

Altid Deres Ven

H. B