1908, 7. Marts [lørdag] . Berlin


Fra Herman Bang til Olga Dahl

Min kære Ven.

Tusind gode Hilsener. Deres Ven

H. B