1911. 26. oktober [torsdag]. Stockholm


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Tusind Gang til Lykke[1] jeg spyttede iforgaars paa Dig hele Dagen

Herman