1912, 15. Januar [mandag] . S/S Moltke, Atlanterhavet


Fra Herman Bang til Oluf Heise

»Moltke« 15.1.1912

Kære Venner.

Fra midt paa Oceanet en Hilsen fra

H. B.