Brugervejledning

Tekstvisning

En tekst vises med angivelse af følgende oplysninger:

  • Dato og sted
  • Afsender og modtager
  • Forlæg, dvs. hvor originalbrevet befinder sig
  • Type korrespondance
  • Skriver, dvs. om forfatteren selv har skrevet brevet eller evt. en sekretær
  • Tryk, dvs. tidligere udgivelser

Herefter vises teksten i tekstkritisk og kommenteret udgave. Tekstkritiske noter optræder i teksten med store bogstaver som henvisningstegn, fx 'A', kommentarer med tal, fx '1'. Når et link til en note aktiveres, vises et pop-up-vindue med indholdet.

Søgning

Søgefeltet midt på siden benyttes til fritekstsøgning i selve brevtekst og noter. Bemærk, at udgaven gengiver den originale tekst, som i mange tilfælde afviger fra moderne dansk.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at benytte jokertegn; det er planen, at dette skal implementeres i en opdatering senere i 2016.

Avanceret søgning

Med avanceret søgning er det muligt at søge inden for et interval, som angives i de to felter under rubrikken 'Datering'. Datoer indtastes i formen 1887-01-12. Man kan desuden under 'Personer' angive hhv. afsender og modtager for brevet. Endelig er det muligt at vælge en eller flere typer af korrespondance.