Brevregistrant

Breve fra Herman Bang til Peter Nansen

Herman Bangs breve til Peter Nansen: alle i NKS 4043, 4to, Det Kongelige Bibliotek, og alle med et påført blyantsnummer nr. 1–475 (tilsammen 471 breve). Suppleret med 43 breve i Gyldendals arkiv, B4c og B4a, Det Kongelige Bibliotek. Samt to brevtekster (et avistryk og en fotostat)

In summa: 516 brevtekster

Va. = trykt i Herman Bangs Vandreaar, 1918.

  1. [18801130, København], Tirsdag – 240
  2. [18801200, København] – 01
  3. [18801220], Mandag – 189
  4. [18810101], Lørdag – 152
  5. [18810300?, København] – 105
  6. 18821224, [København?] – 279
  7. [18830530, København] – 160
  8. [18830600, København] – 151
  9. 18830718, [København?] – 280
  10. [18830820, København], Mandag – 39
  11. [18831000, København] – 93
  12. 18831023, [København] – 281
  13. [18831203], Mandag – 241 [Va. I]
  14. [18831209], Søndag – 144 [Va. II]
  15. [18831230,cirka] – 26
  16. [18840103, Kattinge], Torsdag Aften – 37
  17. [18840222, København], Fredag – 157
  18. 18840604, Aalborg – 259 (telegram)
  19. [18840605/1, Hjørring] – 85
  20. [1884]0605/2, [Hjørring?], Torsdag – 52
  21. 18840606, Randers – 260 (telegram)
  22. 18840607/1, Viborg – 261 (telegram)
  23. [18840607/2, Viborg?], Lørdag – 143 [Va. III]
  24. [18840609], Thisted – 142 [Va. IV]
  25. [18840616], Ramlösa, Mandag – 141 [Va. V]
  26. [18840617, Ramlösa], Tirsdag Aften – 140 [Va. VI]
  27. [18840621, Ramlösa], Lørdag – 139 [Va. VII]
  28. [18840900?, København]/1, Tirsdag Morgen – 36
  29. [18840900?, København]/2, Tirsdag Morgen – 165
  30. [18841100,cirka, København] – 80
  31. [18841200,cirka, København], Torsdag – 16
  32. [18841220, København], Lørdag – 86
  33. 18841231, København – 282
  34. [18850109, København], Fredag – 59
  35. [18850119, København], Mandag – 14
  36. 18850210, [København] – 284
  37. [18850222, Göteborg], Søndag – 138 [Va. VIII]
  38. [18850303, Stockholm], Tirsdag – 137 [Va. IX]
  39. 18850306, Stockholm – 283 [Va. X]
  40. 18850322, [Växjö] – 285 [Va. XI]
  41. 18850401, [Stockholm] – 286 [Va. XII]
  42. 18850402, [Hangö] – 287 [Va. XIII]
  43. [18850410, Helsingfors], Fredag – 248 [Va. XIV]
  44. 18850418, Borgå – 262 (telegram)
  45. 18850421/1, Helsingfors – 263 (telegram)
  46. 18850421/2, [Helsingfors] – 288 [Va. XV]
  47. 18850426, Åbo – 289 [Va. XVI]
  48. 18850503, Vaasa – 290 [Va. XVII]
  49. [18850506,cirka, Skt. Petersborg] – 172
  50. [18850508, Skt. Petersborg – Politiken, 14.5.85] – originalbrevet er gået tabt [Va. XVIII]
  51. 18850513, Riihimäki – 291 [Va. XIX]
  52. 18850521, Gävle – 292 [Va. XX]
  53. 18850527, [Trondhjem] – 293 [Va. XXI]
  54. 18850610, Bergen – 294 [Va. XXII]
  55. [18850611, Bergen], Torsdag – 136 [Va. XXIII]
  56. 18850612, Bergen – 264 (telegram)
  57. [18850617, Bergen], Onsdag – 246
  58. [18850624,cirka], Christianssand – 98
  59. [18850700/1, København?], Lørdag – 245
  60. [18850700/2, København?], Aften – 244
  61. [18850700/3, København?], Søndag – 243
  62. 18850720, [Marienlyst] – 295
  63. 18850725, [Marienlyst] – 296
  64. [18850823, Hamburg], Søndag – 183
  65. [18850829], München, Lørdag Aften – 135 [Va. XXIV]
  66. 18850901, Itter – 297 [Va. XXV]
  67. [18850906], Itter, Søndag – 134 [Va. XXVI; 7.9. er fejl]
  68. [18850907], Itter, Mandag – 95
  69. [18850916], Itter, Onsdag – 99
  70. [18850919], Itter, Lørdag – 133 [Va. XXVII; 20.9. er fejl]
  71. 18850921, Itter – 298 [Va. XXVIII]
  72. [18851019, København?], Mandag – 48
  73. [18851025, København], Søndag – 192
  74. 18851029, Kristiania – 266 (telegram)
  75. 18851030, Kristiania – 299 [Va. XXIX]
  76. [18851125, København], Onsdag Aften – 167
  77. [18851126, København], Torsdag Morgen – 32
  78. 18851129, [København] – 300
  79. [18851201, København] I December – 173
  80. 18851204, [Berlin] – 301 [Va. XXX]
  81. [18851206, Berlin], Søndag – 159
  82. [18851207, Berlin], Mandag – 49
  83. [18851209?, Berlin?], Onsdag Formiddag – 68
  84. [18851212,cirka, Berlin] – 177
  85. [18851217, Berlin], Torsdag – 247 [Va. XXXI]
  86. [18851222?, Berlin], Tirsdag – 242
  87. [18851223, Berlin], Onsdag Aften – 171
  88. 18851224/1, Berlin – 265 (telegram)
  89. 18851224/2, [Berlin] – 302 [Va. XXXII]
  90. [18860110, Berlin], Søndag – 249 [Va. XXXIII]
  91. 18860115/1, Meiningen – 304 [Va. XXXIV]
  92. 18860115/2, Meiningen, Aften – 303 [Va. XXXV]
  93. [18860118], Meiningen, Mandag – 250 [Va. XXXVI]
  94. 18860120/1, [Meiningen] – 305
  95. 18860120/2, [Meiningen] – 306 [Va. XXXVII]
  96. 18860121/1, [Meiningen] – 307 [Va. XXXVIII]
  97. 18860121/2, [Meiningen], Aften – 308 [Va. XXXIX]
  98. 18860123, Meiningen – 309 [Va. XL]
  99. 18860203, [Meiningen] – 310 [Va. XLI]
  100. 18860204, Meiningen – 311
  101. 18860205, Meiningen – 318
  102. 18860208, [Meiningen] – 312
  103. 18860209, [Meiningen] – 313
  104. 18860215, [Meiningen] – 314
  105. 18860224, Wien – 315 [Va. XLII]
  106. 18860301, Wien – 316 [Va. XLIII]
  107. 18860305, Wien, Hotel Hammerand – 317 [Va. XLIV]
  108. 18860306/1, Wien, Hotel Hammerand – 320 (samt brevets sidste to sider i NKS 2353, folio)
  109. 18860306/2, Wien, Hotel Hammerand – 319
  110. 18860307/1, Wien – 267 (telegram)
  111. [18860307]/2, Wien, Hotel Hammerand, Søndag – 132 [Va. XLV]
  112. [18860307]/3, [Wien], Søndag Aften – 156
  113. [18860312, Wien], Fredag Morgen – 100
  114. [18860316], Wien – 321
  115. [18860323,cirka, Wien] – 50
  116. [18860328], Wien, Søndag – 131 [Va. XLVI]
  117. [18860329, Wien], Mandag – 128 [Va. XLVIII]
  118. [18860330, Wien], Tirsdag – 130 [Va. XLVII]
  119. [18860400]/1, [Wien?] ­ 163
  120. [18860400]/2, [Wien?] – 180
  121. [18860405, Wien], Mandag – 44
  122. [18860416, Wien], Fredag – 51
  123. [18860426, Wien], Mandag – 47
  124. [18860510, Wien], Mandag – 129 [Va. XLIX]
  125. [18860512, Wien], Onsdag – 46
  126. [18860525, Wien], Tirsdag – 40
  127. [18860531, Wien], Mandag – 69
  128. [18860622/1, Wien], Tirsdag Aften – 42
  129. [18860622/2, Wien?], Tirsdag – 71
  130. [18860622/3, Wien], Tirsdag – 161
  131. [18860626, Wien], Lørdag Aften – 41
  132. [18860709?, Wien], Fredag – 77
  133. [18860716?], Fredag – 45
  134. [18860800], Prag, Lørdag – 125 [Va. LII]
  135. [18860810,cirka], Prag – 127 [Va. L]
  136. [18860826], Prag, Torsdag – 102
  137. [18860910,cirka], Prag – 126 [Va. LI]
  138. [18860917,cirka], Prag – 124 [Va. LIII]
  139. [18860924,cirka], Prag – 123 [Va. LIV]
  140. [18860926], Prag, Søndag – 122 [Va. LV]
  141. [18861021], Prag, Torsdag – 121 [Va. LVI]
  142. [18861022/1], Prag, Fredag – 120 [Va. LVII]
  143. [18861022efter/2], Prag – 119 [Va. LVIII]
  144. [18861121,cirka], Prag, Søndag – 118 [Va. LIX]
  145. [18861122], Prag – 117 [Va. LX]
  146. [18861123], Prag, Tirsdag – 116 [Va. LXI]
  147. [18861128/1], Prag, Søndag – 115 [Va. LXII]
  148. [18861128/2], Prag – 114 [Va. LXIII]
  149. [18861129], Prag, Mandag – 106
  150. [18861200], Prag – 112 [Va. LXV]
  151. [18861201], Prag, Onsdag Nat – 111 [Va. LXVI]
  152. [18861207], Prag, Tirsdag – 113 [Va. LXIV]
  153. [18861208,cirka], Prag – 94
  154. 18861227, Prag – 322 [Va. LXVII]
  155. [18870102,cirka, Prag] – 181 (visitkort)
  156. [18870108, Prag], Lørdag – 43
  157. [18870115,cirka/1, Prag], Lørdag – 176 (visitkort)
  158. [18870115,cirka/2, Prag] – 179 (visitkort)
  159. [18870115,cirka/3, Prag] – 178 (visitkort)
  160. [18870121, Prag] – 175 (visitkort)
  161. 18870122, Prag – 323
  162. [18870211, Prag], Fredag Aften – 182 (visitkort)
  163. [18870306], Prag, Søndag – 110 [Va. LXVIII]
  164. [18870319,cirka], Prag, Lørdag – 108 [Va. LXIX]
  165. [18870324,cirka], Prag, Torsdag Aften – 109 [Va. LXX]
  166. [18870424,cirka], Prag, Søndag – 101
  167. 18870428/1, Prag, Torsdag – 324 [Va. LXXI, udgavens sidste brev]
  168. [18870428/2], Prag, Torsdag Aften – 104
  169. [18870500], Prag, Lørdag – 103
  170. [18870620,cirka], Prag, Mandag – 107
  171. 18870808, Prag – 325
  172. [18870827], Teplitz, Lørdag – 184
  173. [18880000], Søndag Morgen – 75
  174. [18880731, København], Tirsdag – 169
  175. [18880914, København], Fredag – 38
  176. 18881002, [København] – 326
  177. 18881224, [København] – 327
  178. 18890103, [København] – 328
  179. [18890112, København], Lørdag Eftermiddag – 155
  180. 18890123, Nakskov – 329
  181. 18890310, [Nakskov] – 331
  182. [18890402, Nakskov], Tirsdag – 332
  183. [18890627, Bergen] – 333
  184. [18890700], Bratholmen – 66
  185. [18890800, Norge], Victoria Hotel, Lørdag – 65
  186. 18890812, Bratholmen – 334
  187. [18890900, Norge] – 153
  188. 18890908, Bergen – 268 (telegram)
  189. 18890910, Bergen – 335
  190. [18891206], Odense, Fredag – 67
  191. [18891211], Odense, Onsdag – 74
  192. [18891214], Odense, Lørdag – 81
  193. [18891219], Odense, Torsdag – 79
  194. [18891223, Odense?] – 190
  195. 18900105, [Odense?] – 336
  196. [18900124?], Fredag – 330
  197. 18900126 – Fotostat.br.
  198. [18900208], Kristiania, Lørdag – 185
  199. [18900212,cirka, Norge] – 168
  200. [18900300/1, Norge], Lørdag – 73
  201. [18900300/2, Norge] – 166
  202. [18900300]/3, Kristiania – 15
  203. [18900400/1], Larvik, Torsdag – 72
  204. [18900400/2], Larvik, Onsdag – 84
  205. [18900500], Fredrikshald – 337
  206. [18900700/1], Fredrikshald – 217
  207. [18900700/2], Fredrikshald – 216
  208. [18900700/3], Marienlyst – 162
  209. 18900903, Fredensborg – 338
  210. [18901120,cirka, Aarhus, torsdag] – 82
  211. [18901200], Fredensborg – 97
  212. [18910100? eller 1890/91?], Fredag – 96
  213. [18910500,cirka, København] – 60
  214. [18910800,cirka, København?] – 191
  215. [18910922], Charlottenlund, Tirsdag – 76
  216. [18911000], Kommunehospitalet, Mandag – 147
  217. [18911103, København], Tirsdag – 164
  218. [18940900?, København?] – 188
  219. [18941100/1], Sandviken, Lørdag – 186
  220. [18941100/2, Norge], Fredag – 251
  221. [18951100/1], Sorø, Mandag – 12
  222. [18951100/2, Sorø?] – 70
  223. 18951125 [mandag], Sorø – 339
  224. 18951128 [Sorø?, torsdag] – 340
  225. [18951200, København], Lørdag Morgen – 03
  226. [18951223, Sorø?] – 83 (visitkort)
  227. 18951228/1, Sorø – 269 (telegram)
  228. [18951228/2, Sorø], Lørdag Aften – 154
  229. [18960300, København?], Lørdag – 148
  230. [18960500/1, København?] – 341
  231. [18960500/2, København?], Onsdag – 55
  232. [18960600], Skørping – 88
  233. [18960828/1], Skørping, Fredag – 342
  234. [18960828/2], Skørping, Fredag – 89
  235. [18960900], Skørping, Lørdag – 91
  236. [18960914], Skørping, Mandag – 90
  237. [18961200, København?], Mandag – 09
  238. [18970100, København] – Gy. B4c
  239. [18970313,cirka, København], Lørdag – 87
  240. [18970400, København]/1 – 05
  241. [18970400, København]/2 – 08
  242. [18970412, København], Slagelsegade 22, Mandag – 193
  243. [18970413, København], Tirsdag – 92
  244. [18970415, København], Slagelsegade 22, [skær]Torsdag – 195
  245. [18970418, København, påskedag] – 206
  246. 18970419, [København], Anden Paaskedag – 187
  247. [18970502, København], Søndag – 02
  248. [18970716,cirka, København] – 53
  249. [18970901, Bangsbo], Onsdag – 145
  250. [18970905], Bangsbo, Søndag – 215
  251. [18970910, København], Fredag – 04
  252. [18970927,cirka, København], Mandag – 34
  253. 18971200, [København?] – 343
  254. [18980500], Folketeatret, Torsdag – 07
  255. [18981103, København?], Torsdag – 28
  256. [18981116, København], Onsdag – 235
  257. [18981214, København], Onsdag Aften – 234
  258. 18990511, [København, torsdag], Hotel Hafnia – 344
  259. [18991001, København], Søndag – 222
  260. [19000403], Tirsdag – 236
  261. [19010000, København?] – 22
  262. [19010410, København], Onsdag – 61
  263. [19010527, København], Mandag – 207
  264. 19011002, Aalborg – 345 (sekretær)
  265. 19011006, Aalborg – 346 (sekretær)
  266. 19011023, Aalborg – 347 (sekretær)
  267. 19011025, Aalborg – 348 (sekretær)
  268. 19011030, Aalborg – 349 (sekretær)
  269. [19011031], Aalborg, Torsdag – 232
  270. 19011101, Aalborg – 350 (sekretær)
  271. 19011104, Aalborg – Gy. B4c (sekretær)
  272. 19011105, Aalborg – 351 (sekretær)
  273. 19011108, Aalborg – 352 (sekretær)
  274. 19011110, Aalborg – 353 (sekretær)
  275. 19011111, Aalborg – 354 (sekretær)
  276. 19011117, Aalborg – 355 (sekretær)
  277. 19011211, Gl.Kongevej, Onsdag – 356 (sekretær)
  278. 19020121, [København] – 357
  279. 19020127, [København] – 358
  280. [19020203, København], Mandag – 237
  281. 19020210, Gl.Kongevej, Mandag – 359 (sekretær)
  282. 19020320, Frederikssund – 360
  283. 19020323, Frederikssund – Gy. B4c
  284. 19020408, [Frederikssund?] – Gy. B4c
  285. [19020410], Torsdag – 218
  286. [19020501?], Torsdag – 21
  287. 19020509, Hørsholm – 361
  288. 19020828, [Rungstedgaard?] – Gy. B4c
  289. [19021000, København], Fredag – 228
  290. [19021009, København], Torsdag – 25
  291. [19021011, København], Lørdag Morgen – 233
  292. 19021029, Gl.Kongevej – 362 (sekretær)
  293. [19021105, København], Onsdag – Gy. B4c
  294. [19021122, København], Lørdag – 30
  295. 19021126, [København] – Gy. B4c
  296. 19021127, Gl.Kongevej – 363 (sekretær)
  297. [19021130, København], Søndag – 230 (sekretær)
  298. [19021201, København], Mandag – 13 (sekretær)
  299. [19021215, København], Mandag Morgen – 64
  300. 19021216, [København] – Gy. B4c (sekretær)
  301. [19021222, København], Mandag – Gy. B4c (sekretær)
  302. [19021224, København], Juleaften – 229
  303. [19030000/1] – 225
  304. [19030000/2], Mandag – 226
  305. [19030000/5], Onsdag – Gy. B4c (sekretær)
  306. [19030000/6], Lørdag – Gy. B4c (sekretær)
  307. 19030102 – 364 (sekretær)
  308. [19030119, København], Mandag – Gy. B4c (sekretær)
  309. 19030205 – Gy. B4c (sekretær)
  310. 19030211, Onsdag – Gy. B4c (sekretær)
  311. 19030227, [København?] – 365
  312. 19030302, [København?], Mandag – 56 (sekretær)
  313. 19030309, [København?] – Gy. B4c (sekretær)
  314. [19030330, København], Mandag – 10 (sekretær)
  315. 19030505, [København?] – 366 (sekretær)
  316. [19030604], Marienlyst, Torsdag – 57
  317. [19030700/1], Marienlyst, Fredag – Gy. B4c
  318. [19030700/2], Marienlyst, Fredag – Gy. B4c
  319. [19030700(?)/3, Marienlyst?] – Gy. B4c
  320. [19030700(?)/4, Marienlyst?], Mandag – Gy. B4c
  321. [19030714, Marienlyst], Tirsdag – Gy. B4c
  322. 19030715, Helsingør – Gy. B4c (telegram)
  323. [19030800], Søndag – 31
  324. 19030808, [Marienlyst] – 368
  325. 19030820, Marienlyst – 367
  326. [19030900, København], Fredag – 149
  327. 19031130, [København?] – 369 (sekretær)
  328. [19031200(?), København?], Onsdag – Gy. B4c (sekretær)
  329. 19031207, [København?] – Gy. B4c (sekretær)
  330. 19031217, [København?], Torsdag – Gy. B4c (sekretær)
  331. [19031219, København?], Lørdag – Gy. B4c (sekretær)
  332. 19031224, [København?] – Gy. B4c
  333. [19040126/2, København], Tirsdag – Gy. B4c (sekretær)
  334. [19040200?], Mandag Nat – 58
  335. 19040213 – Gy. B4c (sekretær)
  336. [19040215, København], Mandag – Gy. B4c (sekretær)
  337. [19040312], Lørdag – 198 (sekretær)
  338. 19040318 – 371
  339. [19040321], Mandag – 63
  340. 19040324, Kolding – Gy. B4c (telegram)
  341. 19040327, Aarhus – Gy. B4c (telegram)
  342. 19040329, Aarhus – Gy. B4c (telegram)
  343. 19040406, Aarhus – 372
  344. 19040410, Odense – 373
  345. [19040423], Odense, Lørdag – 199
  346. 19040502, Vordingborg – 374
  347. [19040508], Søndag – 29
  348. [19040520, København], Fredag – 375
  349. 19040526, Aalsgaarde – 376
  350. [19040600], Gl.Kongevej – 239 (sekretær)
  351. 19040602 – Gy.B4a
  352. [19040800], Marienlyst, Mandag – 205
  353. [19040819], Marienlyst, Fredag – 54
  354. 19040822, Rønne – 252
  355. 19040902, Hotel Kongen af Danmark – 377
  356. [19040909, København], Fredag – 150
  357. [19040915,cirka, København] – Gy.B4c (afskrift)
  358. 19041001, [København?] – 378
  359. 19041014, [København] – 379
  360. [19041201], Wien – 380
  361. 19041230, [København] – Gy. B4c
  362. 19041231, København – 270 (telegram)
  363. [19050000, Vendsyssel?], Søndag – Gy. B4c
  364. 19050109, Silkeborg – 370
  365. 19050115, Aarhus – 382
  366. 19050120, Struer – 271 (telegram)
  367. 19050126, Horsens – Gy. B4c
  368. [19050225], Sakskøbing – 383
  369. 19050310, Tarm – 384
  370. 19050316, Brønderslev – Gy.B4a (telegram)
  371. [19050331], Maribo – 385
  372. 19050629, Marienlyst – 386
  373. 19050718, Marienlyst – 387
  374. [19050800], Lørdag – 194
  375. [19050900?], Onsdag – 196
  376. [19050927?, København], Onsdag – 197
  377. 19050928, [København] – 388
  378. [19051014, København] – 212
  379. [19051031, København], ”1.10.1905” – Gy. B4c
  380. 19051205 – 389
  381. [19051222, København], Fredag – 391
  382. 19051224, [København] – 390
  383. 19051231, København – 272 (telegram)
  384. [19060100, København], Torsdag – 204
  385. [19060102, København] – 392
  386. 19060112, [København] ”12.1.1905” – 381
  387. 19060120, [København] – 393
  388. 19060125, [København?] – 394
  389. 19060301, [København?] – 395
  390. 19060331, [København] – 396
  391. 19060403, [København?] – 397
  392. 19060427, [København] – 398
  393. 19060501, [København?] – 399
  394. 19060630, [København?] – 400
  395. [19060700, København], Mandag – 62
  396. 19060703, [København] – 401
  397. 19060827, Prinsesse Maries Allé 5 – 402
  398. 19060913, [Randers] – 403
  399. 19060916, [Randers] – 404
  400. 19060927, Randers – 405
  401. [19061005,cirka, Randers] – 238
  402. 19061020, [København] – 406
  403. 19061031, [København] – 407
  404. 19061101, [København] – 408
  405. 19061123, [København] – 409
  406. 19061126, [København] – 410
  407. [19061200, København] – 210
  408. 19061217, [København] – 411
  409. 19061219, [København] – 412
  410. 19070120, Hillerød – 413
  411. 19070301, [København?] – 414
  412. [19070311,cirka, København], Mandag – 209
  413. 19070322, [København?] – 415
  414. 19070402, [København?] – 416
  415. 19070506, [København] – 417
  416. 19070508, [København?] – 418
  417. 19070510, [København?] – 419
  418. 19070512, [København?] – 420
  419. 19070515, [København?] – 421
  420. 19070527, [København?] – 422
  421. 19070607, [Frederikshavn] – 423
  422. 19070614, [Frederikshavn] – 424
  423. [19070705], Berlin, Fredag – 253
  424. 19070708, Berlin – 425
  425. 19070720, [Berlin] – 426
  426. 19070731, Berlin – 427
  427. 19070806, Berlin – 428
  428. [19070809], Berlin – 256
  429. 19070810, [Berlin] – 429
  430. [19070811], Berlin – 430
  431. [19070820,cirka], Berlin – 255
  432. 19070823, Berlin – 431
  433. 19070825, Berlin – 432
  434. 19070830, Berlin – 433
  435. [19070905], Berlin – 254
  436. 19070908, [Berlin] – 434
  437. [19070913/1], Berlin – 435
  438. 19070913/2, Berlin – 436
  439. 19070919, Berlin – 437
  440. 19070927, Berlin – 438
  441. 19070929, Berlin – 439
  442. 19071012, Berlin – 440
  443. 19071017, Berlin – 441
  444. 19071020, Berlin – 442
  445. 19071101, Berlin – 443
  446. 19071129, Berlin – 444
  447. 19071201, Berlin – 445
  448. 19080210/1, Berlin – 447
  449. 19080210/2, Berlin – 448
  450. 19080210/3, [Berlin] – 449
  451. 19080215, Berlin – 450
  452. 19080312, Berlin – 451
  453. 19080408, Berlin – 452
  454. 19080421, [Berlin] ­ 453
  455. 19080430, Berlin – 454
  456. 19080503, Berlin – 455
  457. 19080507, Berlin – 456
  458. [19080516(?), Berlin], Lørdag – 221
  459. [19080600, Berlin], Søndag – 220
  460. 19080719, [Berlin] – 457
  461. 19080823, Berlin – 458
  462. 19080826, Berlin – 459
  463. 19080901, Berlin – 460
  464. 19080903, Berlin – 461
  465. 19081006, Berlin – 462
  466. 19081027, Berlin – 463
  467. [19081028, Berlin], Onsdag – 257
  468. [19081202], Onsdag – 19
  469. 19081211, Berlin – 464
  470. 19090118, [Berlin] – 465
  471. 19090122, Berlin – 273 (telegram)
  472. 19090201, Berlin – 466
  473. 19090329, [Berlin] – 467
  474. 19090415,Berlin – 468
  475. 19090509, [Berlin] – 469
  476. 19090614, Berlin – 470
  477. [19090704], Marienlyst, Søndag – 214
  478. [19090706, Marienlyst], Tirsdag – Gy. B4a
  479. [19090712], Marienlyst, Mandag – Gy. B4c
  480. [19090716], Marienlyst, Fredag – 213
  481. 19091224, København – 274 (telegram)
  482. [ 19100000/1, ml. 1909 og 1911], Fredag – 223
  483. [ 19100000/2,ml. 1909 og 1911], Lørdag – 17
  484. [1910 0000/3, ml. 1909 og 1911], Aalborg, Lørdag – 203
  485. [19100329], Tirsdag – 202
  486. [19100600], Mandag – 201
  487. [19100728], Lille Strandstræde, Torsdag – 27
  488. [19100729] , Fredag – 20
  489. 19101029 [København] – Gy. B4c
  490. 19101224, København – 275 (telegram)
  491. 19110121, København – 276 (telegram)
  492. 19110312, Holbæk – 277 (telegram)
  493. [19110603], Lørdag Morgen – 24
  494. 19110700, Bergen – 224 (sekretær)
  495. 19110707 – 471
  496. [19110800], Gl.Kongevej 11, Mandag – 258
  497. 19110905, Gl.Kongevej 11 – 472 (sekretær)
  498. 19111026, Stockholm – 278 (telegram)
  499. [19111113], Stockholm – 23
  500. [19111202], Skt. Petersborg, Lørdag – Gy. B4c
  501. 19111205, Skt. Petersborg – Gy. B4c
  502. 19111217, Moskva – 473
  503. 19120118, S/S ”Moltke” – 474
  504. 19120120, New York – 475

13 udatérbare breve til Peter Nansen (alle fra NKS 4043, 4to):

1880’erne eller ca. 1890

  • 35
  • 78
  • 158
  • 170
  • 211
  • 227

Ca. 1900 eller 1900’erne

  • 06
  • 11
  • 18
  • 33
  • 146
  • 208
  • 231