Brevregistrant

Breve fra Herman Bang til Peter Nansen

Herman Bangs breve til Peter Nansen: alle i NKS 4043, 4to, Det Kongelige Bibliotek, og alle med et påført blyantsnummer nr. 1–475 (tilsammen 471 breve). Suppleret med 43 breve i Gyldendals arkiv, B4c og B4a, Det Kongelige Bibliotek. Samt to brevtekster (et avistryk og en fotostat)

In summa: 516 brevtekster

Va. = trykt i Herman Bangs Vandreaar, 1918.

 1. [18801130, København], Tirsdag – 240
 2. [18801200, København] – 01
 3. [18801220], Mandag – 189
 4. [18810101], Lørdag – 152
 5. [18810300?, København] – 105
 6. 18821224, [København?] – 279
 7. [18830530, København] – 160
 8. [18830600, København] – 151
 9. 18830718, [København?] – 280
 10. [18830820, København], Mandag – 39
 11. [18831000, København] – 93
 12. 18831023, [København] – 281
 13. [18831203], Mandag – 241 [Va. I]
 14. [18831209], Søndag – 144 [Va. II]
 15. [18831230,cirka] – 26
 16. [18840103, Kattinge], Torsdag Aften – 37
 17. [18840222, København], Fredag – 157
 18. 18840604, Aalborg – 259 (telegram)
 19. [18840605/1, Hjørring] – 85
 20. [1884]0605/2, [Hjørring?], Torsdag – 52
 21. 18840606, Randers – 260 (telegram)
 22. 18840607/1, Viborg – 261 (telegram)
 23. [18840607/2, Viborg?], Lørdag – 143 [Va. III]
 24. [18840609], Thisted – 142 [Va. IV]
 25. [18840616], Ramlösa, Mandag – 141 [Va. V]
 26. [18840617, Ramlösa], Tirsdag Aften – 140 [Va. VI]
 27. [18840621, Ramlösa], Lørdag – 139 [Va. VII]
 28. [18840900?, København]/1, Tirsdag Morgen – 36
 29. [18840900?, København]/2, Tirsdag Morgen – 165
 30. [18841100,cirka, København] – 80
 31. [18841200,cirka, København], Torsdag – 16
 32. [18841220, København], Lørdag – 86
 33. 18841231, København – 282
 34. [18850109, København], Fredag – 59
 35. [18850119, København], Mandag – 14
 36. 18850210, [København] – 284
 37. [18850222, Göteborg], Søndag – 138 [Va. VIII]
 38. [18850303, Stockholm], Tirsdag – 137 [Va. IX]
 39. 18850306, Stockholm – 283 [Va. X]
 40. 18850322, [Växjö] – 285 [Va. XI]
 41. 18850401, [Stockholm] – 286 [Va. XII]
 42. 18850402, [Hangö] – 287 [Va. XIII]
 43. [18850410, Helsingfors], Fredag – 248 [Va. XIV]
 44. 18850418, Borgå – 262 (telegram)
 45. 18850421/1, Helsingfors – 263 (telegram)
 46. 18850421/2, [Helsingfors] – 288 [Va. XV]
 47. 18850426, Åbo – 289 [Va. XVI]
 48. 18850503, Vaasa – 290 [Va. XVII]
 49. [18850506,cirka, Skt. Petersborg] – 172
 50. [18850508, Skt. Petersborg – Politiken, 14.5.85] – originalbrevet er gået tabt [Va. XVIII]
 51. 18850513, Riihimäki – 291 [Va. XIX]
 52. 18850521, Gävle – 292 [Va. XX]
 53. 18850527, [Trondhjem] – 293 [Va. XXI]
 54. 18850610, Bergen – 294 [Va. XXII]
 55. [18850611, Bergen], Torsdag – 136 [Va. XXIII]
 56. 18850612, Bergen – 264 (telegram)
 57. [18850617, Bergen], Onsdag – 246
 58. [18850624,cirka], Christianssand – 98
 59. [18850700/1, København?], Lørdag – 245
 60. [18850700/2, København?], Aften – 244
 61. [18850700/3, København?], Søndag – 243
 62. 18850720, [Marienlyst] – 295
 63. 18850725, [Marienlyst] – 296
 64. [18850823, Hamburg], Søndag – 183
 65. [18850829], München, Lørdag Aften – 135 [Va. XXIV]
 66. 18850901, Itter – 297 [Va. XXV]
 67. [18850906], Itter, Søndag – 134 [Va. XXVI; 7.9. er fejl]
 68. [18850907], Itter, Mandag – 95
 69. [18850916], Itter, Onsdag – 99
 70. [18850919], Itter, Lørdag – 133 [Va. XXVII; 20.9. er fejl]
 71. 18850921, Itter – 298 [Va. XXVIII]
 72. [18851019, København?], Mandag – 48
 73. [18851025, København], Søndag – 192
 74. 18851029, Kristiania – 266 (telegram)
 75. 18851030, Kristiania – 299 [Va. XXIX]
 76. [18851125, København], Onsdag Aften – 167
 77. [18851126, København], Torsdag Morgen – 32
 78. 18851129, [København] – 300
 79. [18851201, København] I December – 173
 80. 18851204, [Berlin] – 301 [Va. XXX]
 81. [18851206, Berlin], Søndag – 159
 82. [18851207, Berlin], Mandag – 49
 83. [18851209?, Berlin?], Onsdag Formiddag – 68
 84. [18851212,cirka, Berlin] – 177
 85. [18851217, Berlin], Torsdag – 247 [Va. XXXI]
 86. [18851222?, Berlin], Tirsdag – 242
 87. [18851223, Berlin], Onsdag Aften – 171
 88. 18851224/1, Berlin – 265 (telegram)
 89. 18851224/2, [Berlin] – 302 [Va. XXXII]
 90. [18860110, Berlin], Søndag – 249 [Va. XXXIII]
 91. 18860115/1, Meiningen – 304 [Va. XXXIV]
 92. 18860115/2, Meiningen, Aften – 303 [Va. XXXV]
 93. [18860118], Meiningen, Mandag – 250 [Va. XXXVI]
 94. 18860120/1, [Meiningen] – 305
 95. 18860120/2, [Meiningen] – 306 [Va. XXXVII]
 96. 18860121/1, [Meiningen] – 307 [Va. XXXVIII]
 97. 18860121/2, [Meiningen], Aften – 308 [Va. XXXIX]
 98. 18860123, Meiningen – 309 [Va. XL]
 99. 18860203, [Meiningen] – 310 [Va. XLI]
 100. 18860204, Meiningen – 311
 101. 18860205, Meiningen – 318
 102. 18860208, [Meiningen] – 312
 103. 18860209, [Meiningen] – 313
 104. 18860215, [Meiningen] – 314
 105. 18860224, Wien – 315 [Va. XLII]
 106. 18860301, Wien – 316 [Va. XLIII]
 107. 18860305, Wien, Hotel Hammerand – 317 [Va. XLIV]
 108. 18860306/1, Wien, Hotel Hammerand – 320 (samt brevets sidste to sider i NKS 2353, folio)
 109. 18860306/2, Wien, Hotel Hammerand – 319
 110. 18860307/1, Wien – 267 (telegram)
 111. [18860307]/2, Wien, Hotel Hammerand, Søndag – 132 [Va. XLV]
 112. [18860307]/3, [Wien], Søndag Aften – 156
 113. [18860312, Wien], Fredag Morgen – 100
 114. [18860316], Wien – 321
 115. [18860323,cirka, Wien] – 50
 116. [18860328], Wien, Søndag – 131 [Va. XLVI]
 117. [18860329, Wien], Mandag – 128 [Va. XLVIII]
 118. [18860330, Wien], Tirsdag – 130 [Va. XLVII]
 119. [18860400]/1, [Wien?] ­ 163
 120. [18860400]/2, [Wien?] – 180
 121. [18860405, Wien], Mandag – 44
 122. [18860416, Wien], Fredag – 51
 123. [18860426, Wien], Mandag – 47
 124. [18860510, Wien], Mandag – 129 [Va. XLIX]
 125. [18860512, Wien], Onsdag – 46
 126. [18860525, Wien], Tirsdag – 40
 127. [18860531, Wien], Mandag – 69
 128. [18860622/1, Wien], Tirsdag Aften – 42
 129. [18860622/2, Wien?], Tirsdag – 71
 130. [18860622/3, Wien], Tirsdag – 161
 131. [18860626, Wien], Lørdag Aften – 41
 132. [18860709?, Wien], Fredag – 77
 133. [18860716?], Fredag – 45
 134. [18860800], Prag, Lørdag – 125 [Va. LII]
 135. [18860810,cirka], Prag – 127 [Va. L]
 136. [18860826], Prag, Torsdag – 102
 137. [18860910,cirka], Prag – 126 [Va. LI]
 138. [18860917,cirka], Prag – 124 [Va. LIII]
 139. [18860924,cirka], Prag – 123 [Va. LIV]
 140. [18860926], Prag, Søndag – 122 [Va. LV]
 141. [18861021], Prag, Torsdag – 121 [Va. LVI]
 142. [18861022/1], Prag, Fredag – 120 [Va. LVII]
 143. [18861022efter/2], Prag – 119 [Va. LVIII]
 144. [18861121,cirka], Prag, Søndag – 118 [Va. LIX]
 145. [18861122], Prag – 117 [Va. LX]
 146. [18861123], Prag, Tirsdag – 116 [Va. LXI]
 147. [18861128/1], Prag, Søndag – 115 [Va. LXII]
 148. [18861128/2], Prag – 114 [Va. LXIII]
 149. [18861129], Prag, Mandag – 106
 150. [18861200], Prag – 112 [Va. LXV]
 151. [18861201], Prag, Onsdag Nat – 111 [Va. LXVI]
 152. [18861207], Prag, Tirsdag – 113 [Va. LXIV]
 153. [18861208,cirka], Prag – 94
 154. 18861227, Prag – 322 [Va. LXVII]
 155. [18870102,cirka, Prag] – 181 (visitkort)
 156. [18870108, Prag], Lørdag – 43
 157. [18870115,cirka/1, Prag], Lørdag – 176 (visitkort)
 158. [18870115,cirka/2, Prag] – 179 (visitkort)
 159. [18870115,cirka/3, Prag] – 178 (visitkort)
 160. [18870121, Prag] – 175 (visitkort)
 161. 18870122, Prag – 323
 162. [18870211, Prag], Fredag Aften – 182 (visitkort)
 163. [18870306], Prag, Søndag – 110 [Va. LXVIII]
 164. [18870319,cirka], Prag, Lørdag – 108 [Va. LXIX]
 165. [18870324,cirka], Prag, Torsdag Aften – 109 [Va. LXX]
 166. [18870424,cirka], Prag, Søndag – 101
 167. 18870428/1, Prag, Torsdag – 324 [Va. LXXI, udgavens sidste brev]
 168. [18870428/2], Prag, Torsdag Aften – 104
 169. [18870500], Prag, Lørdag – 103
 170. [18870620,cirka], Prag, Mandag – 107
 171. 18870808, Prag – 325
 172. [18870827], Teplitz, Lørdag – 184
 173. [18880000], Søndag Morgen – 75
 174. [18880731, København], Tirsdag – 169
 175. [18880914, København], Fredag – 38
 176. 18881002, [København] – 326
 177. 18881224, [København] – 327
 178. 18890103, [København] – 328
 179. [18890112, København], Lørdag Eftermiddag – 155
 180. 18890123, Nakskov – 329
 181. 18890310, [Nakskov] – 331
 182. [18890402, Nakskov], Tirsdag – 332
 183. [18890627, Bergen] – 333
 184. [18890700], Bratholmen – 66
 185. [18890800, Norge], Victoria Hotel, Lørdag – 65
 186. 18890812, Bratholmen – 334
 187. [18890900, Norge] – 153
 188. 18890908, Bergen – 268 (telegram)
 189. 18890910, Bergen – 335
 190. [18891206], Odense, Fredag – 67
 191. [18891211], Odense, Onsdag – 74
 192. [18891214], Odense, Lørdag – 81
 193. [18891219], Odense, Torsdag – 79
 194. [18891223, Odense?] – 190
 195. 18900105, [Odense?] – 336
 196. [18900124?], Fredag – 330
 197. 18900126 – Fotostat.br.
 198. [18900208], Kristiania, Lørdag – 185
 199. [18900212,cirka, Norge] – 168
 200. [18900300/1, Norge], Lørdag – 73
 201. [18900300/2, Norge] – 166
 202. [18900300]/3, Kristiania – 15
 203. [18900400/1], Larvik, Torsdag – 72
 204. [18900400/2], Larvik, Onsdag – 84
 205. [18900500], Fredrikshald – 337
 206. [18900700/1], Fredrikshald – 217
 207. [18900700/2], Fredrikshald – 216
 208. [18900700/3], Marienlyst – 162
 209. 18900903, Fredensborg – 338
 210. [18901120,cirka, Aarhus, torsdag] – 82
 211. [18901200], Fredensborg – 97
 212. [18910100? eller 1890/91?], Fredag – 96
 213. [18910500,cirka, København] – 60
 214. [18910800,cirka, København?] – 191
 215. [18910922], Charlottenlund, Tirsdag – 76
 216. [18911000], Kommunehospitalet, Mandag – 147
 217. [18911103, København], Tirsdag – 164
 218. [18940900?, København?] – 188
 219. [18941100/1], Sandviken, Lørdag – 186
 220. [18941100/2, Norge], Fredag – 251
 221. [18951100/1], Sorø, Mandag – 12
 222. [18951100/2, Sorø?] – 70
 223. 18951125 [mandag], Sorø – 339
 224. 18951128 [Sorø?, torsdag] – 340
 225. [18951200, København], Lørdag Morgen – 03
 226. [18951223, Sorø?] – 83 (visitkort)
 227. 18951228/1, Sorø – 269 (telegram)
 228. [18951228/2, Sorø], Lørdag Aften – 154
 229. [18960300, København?], Lørdag – 148
 230. [18960500/1, København?] – 341
 231. [18960500/2, København?], Onsdag – 55
 232. [18960600], Skørping – 88
 233. [18960828/1], Skørping, Fredag – 342
 234. [18960828/2], Skørping, Fredag – 89
 235. [18960900], Skørping, Lørdag – 91
 236. [18960914], Skørping, Mandag – 90
 237. [18961200, København?], Mandag – 09
 238. [18970100, København] – Gy. B4c
 239. [18970313,cirka, København], Lørdag – 87
 240. [18970400, København]/1 – 05
 241. [18970400, København]/2 – 08
 242. [18970412, København], Slagelsegade 22, Mandag – 193
 243. [18970413, København], Tirsdag – 92
 244. [18970415, København], Slagelsegade 22, [skær]Torsdag – 195
 245. [18970418, København, påskedag] – 206
 246. 18970419, [København], Anden Paaskedag – 187
 247. [18970502, København], Søndag – 02
 248. [18970716,cirka, København] – 53
 249. [18970901, Bangsbo], Onsdag – 145
 250. [18970905], Bangsbo, Søndag – 215
 251. [18970910, København], Fredag – 04
 252. [18970927,cirka, København], Mandag – 34
 253. 18971200, [København?] – 343
 254. [18980500], Folketeatret, Torsdag – 07
 255. [18981103, København?], Torsdag – 28
 256. [18981116, København], Onsdag – 235
 257. [18981214, København], Onsdag Aften – 234
 258. 18990511, [København, torsdag], Hotel Hafnia – 344
 259. [18991001, København], Søndag – 222
 260. [19000403], Tirsdag – 236
 261. [19010000, København?] – 22
 262. [19010410, København], Onsdag – 61
 263. [19010527, København], Mandag – 207
 264. 19011002, Aalborg – 345 (sekretær)
 265. 19011006, Aalborg – 346 (sekretær)
 266. 19011023, Aalborg – 347 (sekretær)
 267. 19011025, Aalborg – 348 (sekretær)
 268. 19011030, Aalborg – 349 (sekretær)
 269. [19011031], Aalborg, Torsdag – 232
 270. 19011101, Aalborg – 350 (sekretær)
 271. 19011104, Aalborg – Gy. B4c (sekretær)
 272. 19011105, Aalborg – 351 (sekretær)
 273. 19011108, Aalborg – 352 (sekretær)
 274. 19011110, Aalborg – 353 (sekretær)
 275. 19011111, Aalborg – 354 (sekretær)
 276. 19011117, Aalborg – 355 (sekretær)
 277. 19011211, Gl.Kongevej, Onsdag – 356 (sekretær)
 278. 19020121, [København] – 357
 279. 19020127, [København] – 358
 280. [19020203, København], Mandag – 237
 281. 19020210, Gl.Kongevej, Mandag – 359 (sekretær)
 282. 19020320, Frederikssund – 360
 283. 19020323, Frederikssund – Gy. B4c
 284. 19020408, [Frederikssund?] – Gy. B4c
 285. [19020410], Torsdag – 218
 286. [19020501?], Torsdag – 21
 287. 19020509, Hørsholm – 361
 288. 19020828, [Rungstedgaard?] – Gy. B4c
 289. [19021000, København], Fredag – 228
 290. [19021009, København], Torsdag – 25
 291. [19021011, København], Lørdag Morgen – 233
 292. 19021029, Gl.Kongevej – 362 (sekretær)
 293. [19021105, København], Onsdag – Gy. B4c
 294. [19021122, København], Lørdag – 30
 295. 19021126, [København] – Gy. B4c
 296. 19021127, Gl.Kongevej – 363 (sekretær)
 297. [19021130, København], Søndag – 230 (sekretær)
 298. [19021201, København], Mandag – 13 (sekretær)
 299. [19021215, København], Mandag Morgen – 64
 300. 19021216, [København] – Gy. B4c (sekretær)
 301. [19021222, København], Mandag – Gy. B4c (sekretær)
 302. [19021224, København], Juleaften – 229
 303. [19030000/1] – 225
 304. [19030000/2], Mandag – 226
 305. [19030000/5], Onsdag – Gy. B4c (sekretær)
 306. [19030000/6], Lørdag – Gy. B4c (sekretær)
 307. 19030102 – 364 (sekretær)
 308. [19030119, København], Mandag – Gy. B4c (sekretær)
 309. 19030205 – Gy. B4c (sekretær)
 310. 19030211, Onsdag – Gy. B4c (sekretær)
 311. 19030227, [København?] – 365
 312. 19030302, [København?], Mandag – 56 (sekretær)
 313. 19030309, [København?] – Gy. B4c (sekretær)
 314. [19030330, København], Mandag – 10 (sekretær)
 315. 19030505, [København?] – 366 (sekretær)
 316. [19030604], Marienlyst, Torsdag – 57
 317. [19030700/1], Marienlyst, Fredag – Gy. B4c
 318. [19030700/2], Marienlyst, Fredag – Gy. B4c
 319. [19030700(?)/3, Marienlyst?] – Gy. B4c
 320. [19030700(?)/4, Marienlyst?], Mandag – Gy. B4c
 321. [19030714, Marienlyst], Tirsdag – Gy. B4c
 322. 19030715, Helsingør – Gy. B4c (telegram)
 323. [19030800], Søndag – 31
 324. 19030808, [Marienlyst] – 368
 325. 19030820, Marienlyst – 367
 326. [19030900, København], Fredag – 149
 327. 19031130, [København?] – 369 (sekretær)
 328. [19031200(?), København?], Onsdag – Gy. B4c (sekretær)
 329. 19031207, [København?] – Gy. B4c (sekretær)
 330. 19031217, [København?], Torsdag – Gy. B4c (sekretær)
 331. [19031219, København?], Lørdag – Gy. B4c (sekretær)
 332. 19031224, [København?] – Gy. B4c
 333. [19040126/2, København], Tirsdag – Gy. B4c (sekretær)
 334. [19040200?], Mandag Nat – 58
 335. 19040213 – Gy. B4c (sekretær)
 336. [19040215, København], Mandag – Gy. B4c (sekretær)
 337. [19040312], Lørdag – 198 (sekretær)
 338. 19040318 – 371
 339. [19040321], Mandag – 63
 340. 19040324, Kolding – Gy. B4c (telegram)
 341. 19040327, Aarhus – Gy. B4c (telegram)
 342. 19040329, Aarhus – Gy. B4c (telegram)
 343. 19040406, Aarhus – 372
 344. 19040410, Odense – 373
 345. [19040423], Odense, Lørdag – 199
 346. 19040502, Vordingborg – 374
 347. [19040508], Søndag – 29
 348. [19040520, København], Fredag – 375
 349. 19040526, Aalsgaarde – 376
 350. [19040600], Gl.Kongevej – 239 (sekretær)
 351. 19040602 – Gy.B4a
 352. [19040800], Marienlyst, Mandag – 205
 353. [19040819], Marienlyst, Fredag – 54
 354. 19040822, Rønne – 252
 355. 19040902, Hotel Kongen af Danmark – 377
 356. [19040909, København], Fredag – 150
 357. [19040915,cirka, København] – Gy.B4c (afskrift)
 358. 19041001, [København?] – 378
 359. 19041014, [København] – 379
 360. [19041201], Wien – 380
 361. 19041230, [København] – Gy. B4c
 362. 19041231, København – 270 (telegram)
 363. [19050000, Vendsyssel?], Søndag – Gy. B4c
 364. 19050109, Silkeborg – 370
 365. 19050115, Aarhus – 382
 366. 19050120, Struer – 271 (telegram)
 367. 19050126, Horsens – Gy. B4c
 368. [19050225], Sakskøbing – 383
 369. 19050310, Tarm – 384
 370. 19050316, Brønderslev – Gy.B4a (telegram)
 371. [19050331], Maribo – 385
 372. 19050629, Marienlyst – 386
 373. 19050718, Marienlyst – 387
 374. [19050800], Lørdag – 194
 375. [19050900?], Onsdag – 196
 376. [19050927?, København], Onsdag – 197
 377. 19050928, [København] – 388
 378. [19051014, København] – 212
 379. [19051031, København], ”1.10.1905” – Gy. B4c
 380. 19051205 – 389
 381. [19051222, København], Fredag – 391
 382. 19051224, [København] – 390
 383. 19051231, København – 272 (telegram)
 384. [19060100, København], Torsdag – 204
 385. [19060102, København] – 392
 386. 19060112, [København] ”12.1.1905” – 381
 387. 19060120, [København] – 393
 388. 19060125, [København?] – 394
 389. 19060301, [København?] – 395
 390. 19060331, [København] – 396
 391. 19060403, [København?] – 397
 392. 19060427, [København] – 398
 393. 19060501, [København?] – 399
 394. 19060630, [København?] – 400
 395. [19060700, København], Mandag – 62
 396. 19060703, [København] – 401
 397. 19060827, Prinsesse Maries Allé 5 – 402
 398. 19060913, [Randers] – 403
 399. 19060916, [Randers] – 404
 400. 19060927, Randers – 405
 401. [19061005,cirka, Randers] – 238
 402. 19061020, [København] – 406
 403. 19061031, [København] – 407
 404. 19061101, [København] – 408
 405. 19061123, [København] – 409
 406. 19061126, [København] – 410
 407. [19061200, København] – 210
 408. 19061217, [København] – 411
 409. 19061219, [København] – 412
 410. 19070120, Hillerød – 413
 411. 19070301, [København?] – 414
 412. [19070311,cirka, København], Mandag – 209
 413. 19070322, [København?] – 415
 414. 19070402, [København?] – 416
 415. 19070506, [København] – 417
 416. 19070508, [København?] – 418
 417. 19070510, [København?] – 419
 418. 19070512, [København?] – 420
 419. 19070515, [København?] – 421
 420. 19070527, [København?] – 422
 421. 19070607, [Frederikshavn] – 423
 422. 19070614, [Frederikshavn] – 424
 423. [19070705], Berlin, Fredag – 253
 424. 19070708, Berlin – 425
 425. 19070720, [Berlin] – 426
 426. 19070731, Berlin – 427
 427. 19070806, Berlin – 428
 428. [19070809], Berlin – 256
 429. 19070810, [Berlin] – 429
 430. [19070811], Berlin – 430
 431. [19070820,cirka], Berlin – 255
 432. 19070823, Berlin – 431
 433. 19070825, Berlin – 432
 434. 19070830, Berlin – 433
 435. [19070905], Berlin – 254
 436. 19070908, [Berlin] – 434
 437. [19070913/1], Berlin – 435
 438. 19070913/2, Berlin – 436
 439. 19070919, Berlin – 437
 440. 19070927, Berlin – 438
 441. 19070929, Berlin – 439
 442. 19071012, Berlin – 440
 443. 19071017, Berlin – 441
 444. 19071020, Berlin – 442
 445. 19071101, Berlin – 443
 446. 19071129, Berlin – 444
 447. 19071201, Berlin – 445
 448. 19080210/1, Berlin – 447
 449. 19080210/2, Berlin – 448
 450. 19080210/3, [Berlin] – 449
 451. 19080215, Berlin – 450
 452. 19080312, Berlin – 451
 453. 19080408, Berlin – 452
 454. 19080421, [Berlin] ­ 453
 455. 19080430, Berlin – 454
 456. 19080503, Berlin – 455
 457. 19080507, Berlin – 456
 458. [19080516(?), Berlin], Lørdag – 221
 459. [19080600, Berlin], Søndag – 220
 460. 19080719, [Berlin] – 457
 461. 19080823, Berlin – 458
 462. 19080826, Berlin – 459
 463. 19080901, Berlin – 460
 464. 19080903, Berlin – 461
 465. 19081006, Berlin – 462
 466. 19081027, Berlin – 463
 467. [19081028, Berlin], Onsdag – 257
 468. [19081202], Onsdag – 19
 469. 19081211, Berlin – 464
 470. 19090118, [Berlin] – 465
 471. 19090122, Berlin – 273 (telegram)
 472. 19090201, Berlin – 466
 473. 19090329, [Berlin] – 467
 474. 19090415,Berlin – 468
 475. 19090509, [Berlin] – 469
 476. 19090614, Berlin – 470
 477. [19090704], Marienlyst, Søndag – 214
 478. [19090706, Marienlyst], Tirsdag – Gy. B4a
 479. [19090712], Marienlyst, Mandag – Gy. B4c
 480. [19090716], Marienlyst, Fredag – 213
 481. 19091224, København – 274 (telegram)
 482. [ 19100000/1, ml. 1909 og 1911], Fredag – 223
 483. [ 19100000/2,ml. 1909 og 1911], Lørdag – 17
 484. [1910 0000/3, ml. 1909 og 1911], Aalborg, Lørdag – 203
 485. [19100329], Tirsdag – 202
 486. [19100600], Mandag – 201
 487. [19100728], Lille Strandstræde, Torsdag – 27
 488. [19100729] , Fredag – 20
 489. 19101029 [København] – Gy. B4c
 490. 19101224, København – 275 (telegram)
 491. 19110121, København – 276 (telegram)
 492. 19110312, Holbæk – 277 (telegram)
 493. [19110603], Lørdag Morgen – 24
 494. 19110700, Bergen – 224 (sekretær)
 495. 19110707 – 471
 496. [19110800], Gl.Kongevej 11, Mandag – 258
 497. 19110905, Gl.Kongevej 11 – 472 (sekretær)
 498. 19111026, Stockholm – 278 (telegram)
 499. [19111113], Stockholm – 23
 500. [19111202], Skt. Petersborg, Lørdag – Gy. B4c
 501. 19111205, Skt. Petersborg – Gy. B4c
 502. 19111217, Moskva – 473
 503. 19120118, S/S ”Moltke” – 474
 504. 19120120, New York – 475

13 udatérbare breve til Peter Nansen (alle fra NKS 4043, 4to):

1880’erne eller ca. 1890

 • 35
 • 78
 • 158
 • 170
 • 211
 • 227

Ca. 1900 eller 1900’erne

 • 06
 • 11
 • 18
 • 33
 • 146
 • 208
 • 231