Om projektet

Redaktion

Gert Posselt

Fagligt tilsyn

Dr.phil. Flemming Conrad og fhv. studielektor Sten Rasmussen

Website

Thomas Hansen og Jonas Nielsen

Grafisk design

Kathart Interactive ApS

Tak

En hjertelig tak rettes til Carlsbergfondet og Augustinus Fonden, som i fællesskab har bevilget den nødvendige økonomiske støtte til arbejdet i 2014-15 med udgivelsen af Herman Bangs breve til Peter Nansen og til Betty Nansen.

Tak til dr. phil. Flemming Conrad og fhv. studielektor Sten Rasmussen, der på Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs vegne begge varetog det faglige tilsyn med arbejdets udførelse.

Endvidere tak til en række venlige og hjælpsomme fagmennesker:

 • Karin Bang, Herning
 • Mette Borg, Statens Scenekunstskole
 • Dieter Fassnacht, Freiburg i.Br.
 • Harald Gustafsson, Lunds universitet
 • Dag Heede, Syddansk Universitet
 • René Herring, DSL
 • Niels Jensen, Frederiksberg
 • John Chr. Jørgensen, København
 • Henk van der Liet, Universiteit van Amsterdam
 • John Pedersen, Birkerød
 • Ida Poulsen, Teatermuseet i Hofteatret
 • Poul Sandberg, København
 • Bruno Svindborg, Det Kongelige Bibliotek, Center for Manuskripter & Boghistorie
 • Anders Toftgaard, Det Kongelige Bibliotek, Center for Manuskripter & Boghistorie
 • Per Øhrgaard, Frederiksberg